Spring naar hoofd-inhoud

Werkwijze

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. U krijgt algemene informatie en er worden afspraken met u gemaakt over een plan van aanpak. 

Aansprakelijkheid en schade

Bijna ieder letselschadetraject doorloopt een aantal vaste onderdelen:

  • Vaststellen van de aansprakelijkheid
  • Inwinnen van medische informatie
  • Vaststellen van het verband tussen het letsel, de schade en de gebeurtenis
  • Verzamelen van informatie over de schade
  • Vaststellen en claimen van de schade

Inschakelen deskundigen

Gedurende het letselschadetraject maakt Binkhorst LSA gebruik van vaste medisch adviseurs. Vaak wordt een onafhankelijke medische expertise uitgevoerd. Waar nodig worden andere deskundigen ingeschakeld, zoals een herstelcoach, een rekenkundige of een arbeidsdeskundige.

Procederen

Soms ontstaat er discussie met de verzekeraar over de aansprakelijkheid of over de hoogte van de schadevergoeding. Deze discussie gaan wij niet uit de weg. Waar nodig zal Binkhorst LSA voor uw belangen opkomen bij de rechter.

 

 

Communicatie

Goede communicatie met u en met de aansprakelijke verzekeraar is van groot belang. Het vergroot de kans dat uw zaak vlot en in goede harmonie kan worden afgewikkeld.