Spring naar hoofd-inhoud

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een zeer ernstig letsel met enorme gevolgen voor een slachtoffer en diens naasten. Wanneer de schade is veroorzaakt door toedoen van iemand anders, bijvoorbeeld door een ongeval  in het verkeer, tijdens het werk of door een medisch verwijtbare fout, dan krijgt u te maken met een verzekeraar die de materiële en immateriële schade ( het smartengeld) zal moeten vergoeden.  

 

Juridische hulp is onmisbaar

U zult bij een dwarslaesie na een ongeval voor allerlei juridische vragen en praktische problemen komen te staan. Het huis zal aangepast moeten worden, u heeft zorg en hulpmiddelen nodig. Ook zult u te maken krijgen met termen zoals de WMO, PGB, de Participatiewet, en de wet langdurige zorg.

 

Sabien Binkhorst LSA maakt u wegwijs in deze materie en zorgt voor die (financiële) ondersteuning die uw persoonlijke- of gezinssituatie vereist.