Spring naar hoofd-inhoud

Bedrijfs- of arbeidsongeval

Schadevergoeding

Bij letselschade door een ongeval op het werk zoekt Sabien Binkhorst LSA voor u uit of de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. In veel gevallen is dat zo. Daarna is het van belang om uit te zoeken of er sprake is van blijvende schade en op welke vergoedingen u recht heeft. Er zijn een heleboel zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Sabien Binkhorst LSA behartigt uw belangen zodat de schade volledig wordt vergoed.

Voorbeeld

Een man (40 jaar) is via een uitzendbureau werkzaamheden aan het verrichten aan boord van een schip. Hij raakt door gebrekkig gereedschap ernstig gewond aan zijn hand. Hij kan zijn hand niet meer gebruiken en raakt arbeidsongeschikt. Zowel het uitzendbureau (de formele werkgever) als de materiele werkgever worden aansprakelijk gesteld. De man wordt in overleg met de verzekeraar omgeschoold en door een arbeidsdeskundige begeleid naar passend werk. De verzekeraar wil de zaak afsluiten. Op advies van Sabien Binkhorst LSA wordt een voorbehoud voor de toekomstige schade opgenomen. Helaas nemen de pijnklachten na een aantal jaar toe en komt de man alsnog in de WIA. In zijn huishouden moet hij nu hulp inhuren. Na een intensief schaderegelingstraject  wordt zijn schade volledig vergoed.   

 

Neem vrijblijvend contact op met Sabien Binkhorst LSA.