Spring naar hoofd-inhoud

Welke schadeposten zijn er?

De omvang van uw schade hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. In nauw overleg wordt uw schade door Sabien Binkhorst LSA geïnventariseerd en berekend. Indien nodig wordt voor het berekenen van een complexe toekomstige schade een rekenkundige ingeschakeld.

De meest voorkomende schadeposten zijn:

 • Kosten wegens ziekenhuisopname
 • Kosten wegens vervoer
 • Medische kosten
 • Studievertraging
 • Verlies aan arbeidsvermogen
 • Pensioenschade
 • Economische kwetsbaarheid 
 • Kosten voor aanpassingen in huis
 • Kosten aanschaf hulpmiddelen
 • Kosten wegens het inhuren van huishoudelijke hulp
 • Kosten wegens duurdere vakanties, duurdere verzekeringen
 • Smartengeld
 • Kosten rechtsbijstand

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding?
Neem dan vrijblijvend contact op met Sabien Binkhorst LSA.

'Professionele rechtsbijstand op het hoogste niveau. Dat wil ik u bieden.'