Spring naar hoofd-inhoud

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het ongemak dat u heeft als gevolg van het letsel (immateriële schade).

Smartengeld in Nederland

De hoogte van het smartengeld is vaak onderwerp van discussie. Smartengeldbedragen in Nederland liggen doorgaans niet erg hoog. De afgelopen jaren is getracht de smartengeldbedragen omhoog te krijgen. De omvang van het smartengeld is van een aantal  factoren afhankelijk, zoals de aard en de ernst van het blijvende letsel, de duur van het genezingsproces, de leeftijd, of er ontsierende littekens zijn en of iemand arbeidsongeschikt is geraakt. De blijvende beperkingen worden door een medisch specialist uitgedrukt in een percentage blijvende invaliditeit (BI). De hoogte van het percentage BI is een uitgangspunt om de hoogte van het smartengeld in te schatten.


Om de hoogte van het smartengeld in te schatten wordt gebruik gemaakt van de Smartengeldgids van de ANWB. In deze gids staan uitspraken opgenomen van de Nederlandse rechter over smartengeld uitkeringen in letselschadezaken, met diverse oorzaken en diverse letsels.


Laat u adviseren over de hoogte van de smartengeldvergoeding!

'Met mijn kennis en ervaring zorg ik dat mijn cliënten de grip op hun leven weer terug krijgen na een ongeval.'