Spring naar hoofd-inhoud

Wat is shockschade?

Wanneer u op een zeer schokkende wijze geconfronteerd bent met de gevolgen van een ongeval kan er sprake zijn van shockschade.


Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding wegens shockschade:

  • Iemand anders is aansprakelijk voor het ongeval.
  • Er moet sprake zijn van een rechtstreekse confrontatie met de traumatische gebeurtenis.
  • De betrokkene moet hieraan een ernstig psychisch trauma overhouden (PTSS).
  • Meestal zal er sprake zijn van een nauwe affectieve band met het slachtoffer van het ongeval. Denk daarbij aan een man die zijn echtgenote voor zijn ogen ziet verongelukken of zijn kind aantreft na een ongeval.
  • Ook moet er een verband zijn tussen de psychische schade en de traumatische gebeurtenis.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is de immateriële schade (smartengeld) die iemand lijdt door het overlijden of het ernstig gewond raken van een naaste. Volgens het huidige recht komt affectieschade niet voor vergoeding in aanmerking. Er is wel een wetsvoorstel in de maak, maar dat voorstel is nog niet door de eerste kamer gekomen.

Lees hier meer over het Wetsvoorstel Zorg- en Affectieschade

Lees de Memorie van Toelichting op het Wetsvoorstel Zorg- en Affectieschade

Bron: Rijksoverheid


Bij shock- en affectieschade gaat het om ingewikkelde medische en juridische materie. Neem daarom contact op met Sabien Binkhorst LSA om de haalbaarheid van uw claim in te laten schatten.