Spring naar hoofd-inhoud

Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die u lijdt als gevolg van een ongeval. U kunt daarbij denken aan botbreuken, nekletsel zoals whiplash, een dwarslaesie, dierenbeten, brandwonden, hersenletsel, of bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Letselschade kan onder meer het gevolg zijn van:

Schade op de langere termijn

De gevolgen van letselschade kunnen groot zijn. Als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letselschade moet die ander uw schade vergoeden. Het regelen van een letselschadezaak is in veel gevallen complex. Er rijzen allerlei vragen op sociaal, emotioneel en juridisch vlak. Want wie is aansprakelijk? Waar kan ik de juiste hulp krijgen? Hoe zit het met loondoorbetaling tijdens ziekte? Kan ik ontslagen worden? Wat komt er precies voor vergoeding in aanmerking? Heb ik recht op smartengeld? Het is daarom cruciaal dat u de juiste begeleiding krijgt en dat uw schadeposten door een deskundige belangenbehartiger in kaart gebracht worden.

 

Sabien Binkhorst LSA is gespecialiseerd letselschadeadvocaat en helpt u graag.