Spring naar hoofd-inhoud

Schade bij zelfstandigen

Als u als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt door een ongeval heeft u waarschijnlijk geen financieel vangnet. Van loondoorbetaling tijdens ziekte zoals bij een vast dienstverband is geen sprake. De schade kan soms worden beperkt door een vervanger in te huren hetgeen de nodige kosten met zich meebrengt.

Begroting van de schade van een zelfstandige vergt inzicht. Een onderzoek door een bedrijfseconoom naar de resultaten in de bedrijfstak in het algemeen en vergelijkbare beroepsbeoefenaren kan een onderdeel zijn van de schadebegroting.

 

Voor vragen en advies kunt u vrijblijvend contact opnemen.